Caprices Festival Muzyka elektroniczna w Crans Montana, Szwajcaria

16–19 kwietnia 2020 r. (Anulowano)
Przełożone na weekendy od 18 do 20 września i od 25 do 27 września 2020 r