Największy festyn Dusseldorfu nad Renem, Niemcy

17–26 lipca 2020 r. (Anulowano)