Średniowieczny festiwal Fira de l'Aixada w Manresa, Hiszpania.

25 - 26 February 2023