Średniowieczny festiwal Fira de l'Aixada w Manresa, Hiszpania.

27 - 28 February 2021