Hurricane Festival Scheessel, Niemcy

19–21 czerwca 2020 r. (Anulowano)