Najgłośniejszy festiwal w Europie, Las Fallas w Walencji

15 - 19 March 2021

FALLAS 2021 PRZEŁOŻONY

Rząd regionalny Walencji, zgodnie z instrukcją Ministerstwa Zdrowia, zgodził się przełożyć obchody jesieni 2021 r. na 1 – 5 września 2021 r.