Utracone i znalezione przez Annie Mac BBC.

Zatoka Świętego Pawła, Malta, 10–13 września 2020 r