Rickenbackers Live Music Inn w Berlinie

– Rickenbackers Berlin – Był popularny dzięki różnorodnej muzyce i zespołom grającym prawie każdego wieczoru.

Ale teraz jest niestety na stałe zamknięty.