Święto Kartagińczyków i Rzymian

16 – 25 września 2022, Cartagena, Hiszpania