Karnawał w Sitges, Hiszpania.

16 - 22 February 2023