Karnawał w Sitges, Hiszpania.

8 - 14 February 2024