Stuttgarter Weindorf - raj dla wszystkich miłośników wina

26 sierpnia - 6 września 2020 r. (Anulowano)