Stuttgarter Weindorf - raj dla wszystkich miłośników wina

30 sierpnia - 10 września 2023 r