Stuttgarter Weindorf - raj dla wszystkich miłośników wina

18 sierpnia - 5 września 2021 r