Viti Loire - festiwal wina i jedzenia w Tours we Francji

6–7 czerwca 2020 r. (Anulowano)