Shrewsbury Food Festival

(Nowe daty) 5-6 września 2020 r

W przyszłym roku festiwal odbędzie się w dniach 26 - 27 czerwca 2021 roku