Feira Franca, średniowieczny festiwal w Pontevedra, Hiszpania

4–5 września 2020 r