Feira Franca, średniowieczny festiwal w Pontevedra, Hiszpania

2–3 września 2022 r